Govyachya Kinaryav Romantic Koli Song

Govyachya Kinaryav Lyrics in Marathi is the new Romantic Koligeet. Starring Suhrud Wardekar and Siddhi Patne.The Singer of the Shubhangi Kedar, Rajneesh Patel and Pravin Koli. The music has been composed by Pravin Koli, Yogita Koli.

रुपेरी वालू , सोनेरी लाटा
त्याव माझ व्हरक तरतय
कोने देशी नेऊ , कोने गावी नेऊ
सांग तुझे मनान काय घरतय. . .
गोव्याचे किना-याव , नाखवा व्हरीन नेशील का ?
निले सागरी दुनियेची सफर देशील का ?
नको बघु अस , मनी होत कस
माझे कालजान भरली रं लाज
तुझे नजरच्या जाल्यामंदी
कालीज गुतल आज
गोव्याचे किना-याव , नाखवा व्हरीन नेशील का ?
गोव्याचे किना-याव , नाखवा बेगीन नेशील ना. . .
इच्छा तुझे मनी. . येवो माझे ध्यानी
न सांगता समजल का ?
त्या गोव्याचे बाजारानु
हात हाती देशील का?
एैशे गोवे शहरान जरी नेशील संगान
एक हाैस माझी पुरवाल का ?
माझे एकवीरा माऊलीच दर्शन घरवाल का ?
रुपेरी वालू , सोनेरी लाटा
त्याव माझ , व्हरक तरतय
कोने देशी नेशील , कोने गावी नेशील
सांग तुझे मनान काय चाल्लय. . .
कोने देशी नेऊ , कोने गावी नेऊ
सांग तुझे मनान काय घरतय. . .

Govyachya Kinaryav Song Detail:
Song: Govyachya Kinaryav
Music: Pravin koli, Yogita koli
Lyrics: Kumar Suresh Divekar
Singers: Shubhangi Kedar, Rajneesh Patel and Pravin koli