Hrudayat Vaje Something Song Lyrics Sung By Vidhit Patankar and Aarya Ambekar

Hrudayat Vaje Something Song Lyrics Sung By Vidhit Patankar and Aarya Ambekar and music given by Vishwjeet Joshi. Hrudayat Vaje Something Song Lyrics written by Vishvajeet Joshi and Shrirang Godbole.This is one of the best romantic song from Ti Saddhya Kay Karte Movie.

हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

हो…
असतो आगच स्मायलिंग
बघता तुला मन जम्पिंग
वाटे हवे हे गोड फीलिंग

तारारारा…

असतो आगच स्मायलिंग
बघता तुला मन जम्पिंग
वाटे हवे हे गोड फीलिंग

धुंद धुंद क्षण सारे
हलके हलके फुलणारे
फिरुनी ओठांवरती येई तुझेच गाणे

धुंद धुंद क्षण सारे
हलके हलके फुलणारे
फिरुनी ओठांवरती येई तुझेच गाणे

खिडकीतुनी डोकावुनी
दिसतेस का… पाहतो तुला क्षणोक्षणी
कळता तुला मी संपतो
रोखू कशी तगमग हि मनाची

नजरेतुनीच माझ्या सांगतो मी तुला सारे
समजेल का तुला काही
पाहतो जिथे जिथे मी चेहरा तुझाच आहे
विसरतो का मलाच मी

हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

वाटेवरी मि रोजच्या असतो उभा
दिसचिल का कधी तरी
दिसलीस कि झंकारते
उठते मनी किणकिण हि गोड गोड अशी

रोखुनी मला तू बघशील
गोड तू जराशी हसशील
येशील अन तशीच तू जाशील

शब्द ना सुचे मग काही
बोलणे हे जमतच नाही
गोंधळून मन हे जाई

हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

हृदयात वाजे समथिंग
सारे जग वाटे हॅपनिंग
असतो सदा मी आता ड्रीमिंग

Hrudayat Vaje Something Song Lyrics Details:
Song Title     :    Hrudayat Vaje Something

Lyrics By       :    Vishvajeet Joshi and Shrirang Godbole

Singer            :    Vidhit Patankar and Aarya Ambekar

Music             :    Vishvajeet Joshi