Parikathechya Parya from Ti Saddhya Kay Karte

Parikathechya Parya Lyrics from Ti Saddhya Kay Karte, Composed by Nilesh Moharir and Lyrics penned by Ashwini Shende, Sung by Kaushik Deshpande.

परिकथेच्या पऱ्या, होऊनि खऱ्या,
उतरल्या चंद्रावरुनी…
खबर नवी हि जरा, मला बावरा,
अचानक गेल्या करुनि…
कुठून आले धुके, गुलाबी जादू,
कशी झाली, अशी…
इथे बघू का तिथे, नजर अडखळे,
झुळूक हर जाते हसुनी…
परिकथेच्या पऱ्या…
बेभान उडतात फुलपाखरे,
रंगात वाहून मन बावरे,
हलकी नशा रोज हाती उरे,
दुनिया खरी कि इशारे खरे…
कळे तरी ना वळे
खुलावी काया अशी माया, जशी..
इथे बघू का तिथे नजर अडखळे
झुळूक हर जाते हसुनी..
परिकथेच्या पऱ्या…
तारे नि वारे गुलाबी हवे,
वाऱ्या सवे गंध येति नवे,
बेधुंदी स्वप्नात हि जागवे,
नजरेत सलगी चे लाखो दिवे,
जुळे तरी ना मिळे,
हवेसे वाया नको जाया, आता..
इथे बघू का तिथे नजर अडखळे
झुळूक हर जाते हसुनी..
परिकथेच्या पऱ्या…

Parikathechya Parya Song Detail:
Song: Parikathechya Parya
Music: Nilesh Mohrir
Lyrics: Ashwini Shende
Singer: Kaushik Deshpande
Music Label: Zee Music Marathi