Tuzya Priticha Vinchu Chawla Lyrics – Fandry

Tuzya Priticha Vinchu Chawla Lyrics – Fandry (तूझ्या पिरतीचा हा इंचु मला चावला Tuzya Priticha Vinchu Chawla Lyrics In marathi) This Song Beautifully Is Sung By Ajay-Atul And Music Lyrics Of Tuzya Priticha Vinchu Chawla Written By Ajay-atul Himself. The Song Is From Nagraj Manjule’s Fandry Starring Kishor Kadam, Somnath Avghade.

जीव झाला येडापीसा रात रात जागनं
पुरं दिसभर तूझ्या फिरतो मागंमागनं
जीव झाला येडापीसा रात रात जागनं
पुरं दिसभर तूझ्या फिरतो मागंमागनं
जादु मंतरली कुनी, सपनात जागंपनी
नशीबी भोग असा दावला
तूझ्या पिरतीचा हा इंचु मला चावला
तूझ्या पिरतीचा हा इंचु मला चावला

माग पळुन पळुन वाट माझी लागली
अन तू वळुन बी माहझ्याकडं पाह्यना…
भीरभीर मनाला या घालु कसा बांध ग
अवसची रात मी अन पुनवचा तु चांद ग
भीरभीर मनाला या घालु कसा बांध ग
अवसची रात मी अन पुनवचा तु चांद ग

नजरतं मावतीया तरी दूर धावतीया
मनीचा ठाव तूला मीळना
हाता तोंडाम्होरं घास परी गीळना
गेला जळुन जळुन जीवं प्रीत जुळना
सारी इस्कटून ज़िंदगी मी पाहिली
तरी झाली कुटं चूक मला कळना…

अंतरा १

सांदी कोपरयात उभा येकला कधीचा
लाज ना कशाची तकरार न्हाई
भास वाटतोया ह्ये खरं का सपानं
सुखाच्या या सपनाला दार न्हाई
सांदी कोपरयात उभा येकला कधीचा
लाज ना कशाची तकरार न्हाई

भास वाटतोया ह्ये खरं का सपानं
सुखाच्या या सपनाला दार न्हाई
राखं झाली जगन्याची हाय तरी जीता
भोळं प्रेम माझं अन भाबडी कथा
बग जगतूय कसं, साऱ्या जन्माच हस
जीव चिमटीत असा घावला

तूझ्या पिरतीचा हा इंचु मला चावला
तूझ्या पिरतीचा हा इंचु मला चावला
माग पळुन पळुन वाट माझी लागली
अन तू वळुन बी माहझ्याकडं पाह्यना…
खरकटया ताटावर रेघोट्याची झालरं

हातावर पोट, बिदागीची झुनका भाकरं
खरकटया ताटावर रेघोट्याची झालरं
हातावर पोट, बिदागीची झुनका भाकरं
उन्हातान्हात भुका, घसा पडलाय सुका
डोळयातलं पानी तरी खळना

हाता तोंडाम्होरं घास परी गीळना
गेला जळुन जळुन जीवं प्रीत जुळना
सारी इस्कटून ज़िंदगी मी पाहिली
तरी झाली कुटं चूक मला कळना..

Tuzya Priticha Vinchu Chawla Song Detail:
Song Title: Tuzya Priticha Vinchu Chawla
Movie: Fandry
Singer: Ajay-Atul
Music: Ajay-Atul
Lyrics: Ajay-Atul
Cast: Kishor Kadam, Somnath Avghade
Director: Nagraj Manjule