Un Un Vhatat – Mulshi Pattern 2018

Un Un is a Marathi song written by Pranit Kulkarni of the movie Mulshi Pattern. The Singer of the Avadhoot Gupte & Vaishali Made. The music has been composed by Narendra Bhide. The music has been realeased by Zee Music Company.

ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
ऊल ऊल उलघाल…

ऊल ऊल उलघाल दोन जीव भांगल
एक जीव होण्यापायी उधाळली दंगल
उधाळली दंगल जीवघेणी दंगल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
आधण आधण चहाचं आधण
घोट चाखते व्हटान
आधण आधण चहाचं आधण
घोट चाखते व्हटान

पेशल पेशल
हे…. पेशल पेशल दरवळं केशर
लागीर भन्नाट ग्वाडीनं
ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
समशेरी नजरेनं घायाळ मिठीत आभाळ
बळजोरी राकट मिठीची मधाळ पिरतीची
बिल्लोर टपोर डोळ्याची चांदणं मनाची
झिमपोरी मावळी घाटाची लढत श्वासांची
आसावली पोरं म्हनी…

आसावली पोरं म्हनी खुळवली ओढ
पेशल चहाची साखर मिठीवानी ग्वाड
ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल

हे… पारवळ नजरत काळजात गलबल
खळी गाली डोहावानी रूप नशा अंमल
पारवळ नजरत काळजात गलबल
खळी गाली डोहावानी रूप नशा अंमल
जागं जागं सपनात…

जागं जागं सपनात दोन जीव टांगल
एक घोट घेण्यापाई उठविलं जंगल
उठविलं जंगल गोरगोर जंगल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
आधण आधण चहाचं आधण
घोट चाखते व्हटान

आधण आधण चहाचं आधण
घोट चाखते व्हटान
पेशल पेशल
पेशल पेशल दरवळं केशर
लागीर भन्नाट ग्वाडीनं

ऊन ऊन व्हटातून गुलाबी धांदल
वाफाळल्या पिरमाची मोगरी मलमल
मोगरी मलमल

Un Un vhatat Song Detail:
Song: Un Un vhatat
Movie: Mulshi Pattern (2018)
Song Title: Un Un Lyrics
Singers: Avadhoot Gupte & Vaishali Made
Music: Narendra Bhide
Lyricist: Pranit Kulkarni
Music on: Zee Music Company