Vaat Disu De lyrics from Jaundyana Balasaheb Marathi movie by Girish Kulkarni

Vaat Disu De lyrics from Jaundyana Balasaheb Marathi movie by Girish Kulkarni. Composed by Ajay-Atul, Lyrics penned by Rooh, and sung by Ajay Gogavale, Yogita Godbole. Enjoy the epic music on Zee music marathi.

वाट दिसू दे गा देवा
वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा
गाठ सुटू देसंग सोबतीची साथ
मग दिवा बित रात
आज पहाटच्या पावलाला
श्वास फुटू देहिरव्या दाण्याचं दान दिल त्यान
ओसाडाच रान झाल जी
आर मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकड घाल
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन
या धगधगत्या निखाऱ्याला मायेची ओल
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल
उधळून जिंदगानी
आबादान हसू दे
पुरी जिंदगी पेरली उधळुन जिंदगानी
कुणब्याच सार रान आबादान हसू दे
वाट दिसू दे गा देवा
वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा
गाठ सुटू दे
भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या माग
जरा निगतीन वाग जी
आर्र ढळून इमान लागू नये डाग
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आल उधाण
या लखलखत्या आभाळाचं चांदण न्यार
या रगरगत्या उन्हान चेतवलं भान
या कोसळत्या पावसाची अनादी काळ
शुध्द निरामय सत्वाचा परिमळ
या अरुपाच रूप आरशात दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा
वाट दिसू दे
वाट दिसू दे गा देवा
गाठ सुटू दे

Vaat Disu De Song Details:
Music : Ajay-Atul
Lyrics : Rooh
Singer : Ajay Gogavale, Yogita Godbole
Music on: Zee Music Marathi