Yad Lagla Lyrics from Marathi Movie Sairat

Yad Lagla Song Of Movie Name Sairat Biggest Hit of Marathi Film Industry Directed and Produced By Nagraj Manjule And Ajay Atul. And Yad Lagla Lyrics By Lyrics Marathi

याडं लागलं गं याडं लागलं गं
रंगलं तुझ्यात याडं लागलं गं
वास ह्यो ऊसांत येई कस्तुरीचा
चाखलंया वारं ग्वाडं लागलं गं
चांद भासतो दिसाचं मावळाया लागलं
आस लागली मनात कालवाया लागलं
सांगवंना, बोलवंना, मन झुरतया दुरून
पळतंया कळतंया, वळतयं मागं फिरून
सजलं गं, धजलं गं, लाज काजला सारलं
येंधळं हे गोंधळलं लाडं लाडं गेलं हरून
भाळलं असं उरांत पळवाया लागलं
ओढ लागली मनात चाळवाया लागलं
सुलगंना, उलगंना, जाळ आतल्या आतला
दुखनं हे देखनं गं एकलच हाय साथीला
काजळीला उजळलं पाजळुन ह्या वातीला
चांदणीला आवतान धाडतुया रोज रातीला
झोप लागना सपान जागवाया लागलं
पाखरू कसं आभाळ पांघराया लागलं

Yad Lagla Song Detail
Song : Yad Lagla
Music : Ajay-Atul
Lyrics : Ajay-Atul
Sung by : Ajay Gogavale
Music on : Zee Music Marathi